Izba Pamięci Ziemi Mszczonowskiej

Odnośniki

URODZINY MSZCZONOWA

641 urodziny Mszczonowa obchodzone były w niedzielę, 18 marca. Głównym punktem uroczystości była Msza Święta, którą celebrował dziekan Dekanatu Mszczonów ks. prałat Tadeusz Przybylski. Msza dziękczynna odprawiona została w kościele farnym. W jej trakcie mszczonowianie modlili się także w intencji naczelnika powstańczego Mszczonowa z roku 1863 - śp. księdza proboszcza Władysława Polkowskiego.
Po Mszy członkowie mszczonowskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej STRZELCY im. 31 pSK przygotowali dla mszczonowian widowisko historyczne „Pożegnanie oddziału powstańczego 1863”. Inscenizacja odbyła się na placu przed kościołem pw. Świętego Jana Chrzciciela, którego budowę, tuż przed wybuchem powstańczego zrywu, zapoczątkował bohaterski kapłan.
Głównym organizatorem tegorocznych urodzin miasta było Gminne Centrum Informacji. Współorganizatorami zostali natomiast: Mszczonowskie Stowarzyszenie Historyczne i Parafia pw. Świętego Jana Chrzciciela. Osobiście w widowisku, nawiązującym do losów ks. proboszcza Polkowskiego, wystąpiły: dyrektor GCI Beata Sznajder oraz przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej radna Barbara Gryglewska. W rolę duchownego, który 165 lat temu został powstańczym naczelnikiem Mszczonowa wcielił się Paweł Lelonkiewicz.
Starego pułkownika, kombatanta Powstania Listopadowego, żegnającego oddział powstańczy, zagrał Sławomir Samojłowicz. Dowódcę oddziału – Piotr Dymecki. Pułkownikową - Barbara Gryglewska. Jako powstańcy wystąpili: Łukasz Olesiński, Jakub Dymecki, Hubert Wierzbicki, Kamil Dębski, Cezary Dębski, Sławomir Wacławek i Wiktor Zarzycki. Mszczonowiankami żegnającymi powstańców były: wspomniana już Beata Sznajder, Małgorzata Dymecka oraz Alicja Skop. Należy dodać, że rekonstruktorzy w trakcie trwania Eucharystii zaciągnęli honorową wartę pod tablicą śp. ks. Polkowskiego, jaka znajduje się po prawej stronie głównego ołtarza świątyni.
Niedziela, 18 marca, była najbliższa dacie, jaka uznawana jest za początek dziejów Mszczonowa. Zawsze 22 marca miasto obchodzi kolejne rocznice swego powstania. Nie każdy jednak wie, że data ta, tak istotna dla miasta, jest jedynie symbolem, gdyż dokładnie nie wiadomo dzięki komu i kiedy Mszczonów otrzymał prawa miejskie. Przyjmuje się, że nadał mu je właśnie w dniu 22 marca 1377 roku książę mazowiecki Ziemowit III, lecz tak naprawdę to tę datę nosi jedynie pismo księcia w sprawie zwrotu probostwu mszczonowskiemu wsi Gzdów, w którym to dokumencie po raz pierwszy o Mszczonowie napisano jako o mieście.
W każdym razie jedno nie ulega wątpliwości - Mszczonów jest jednym z najstarszych miast na Zachodnim Mazowszu i może się szczycić tym, że mimo bardzo burzliwej historii, licznych pożarów i zniszczeń wojennych nigdy nawet na krótki okres nie utracił praw miejskich.
Pierwsza pisemna wzmianka o istnieniu Mszczonowa datowana jest na rok 1245 (dokument księcia Konrada I wystawiony we wsi książęcej „Mussonow”). Jednak odkrycie w 1996 roku przy ulicy Cmentarnej mogiły z połowy XII wieku pozwala przypuszczać, że osadnictwo na tych terenach jest starsze o co najmniej wiek. Prawdopodobnie w tym czasie znajdował się w Mszczonowie dwór książęcy, z którego władca korzystał, gdy polował w okolicznych puszczach. Informacja o miejscowym kościele w źródłach pisanych pojawia się w 1324 r. (czyli w tym czasie Mszczonów był znaczącą osadą Księstwa Mazowieckiego). W 1377 roku o Mszczonowie napisano już jako o mieście. Przyjmuje się więc, że w tym okresie prawa miejskie nadał mu książę mazowiecki Ziemowit III.
W pierwszym okresie swego istnienia Mszczonów był własnością książęcą. W 1495 roku wraz z innymi ziemiami Zachodniego Mazowsza wcielono go do Korony. W tym czasie należał on do Jadwigi, żony starosty kaliskiego Bartłomieja z Iwanowic. Rozwojowi miasta sprzyjało korzystne położenie na szlaku handlowym do Wrocławia przez Piotrków i Rawę. Od 1532 Mszczonów znajdował się w rękach rodu Radziejowskich - początkowo jako zastaw, a już w 1554 roku jako nadanie. W XVII wieku miasto przejęli Prażmowscy.
Nadane przez Ziemowita III prawa miejskie potwierdzali później kolejno: książę mazowiecki Ziemowit IV (w 1437 r.), Zygmunt I, Zygmunt August i Jan III Sobieski. Mszczonów na przestrzeni wieków nigdy nie utracił praw miejskich. Przez trzy wieki (XV.- XVIII w.) był stolicą powiatu, wchodzącego w skład ziemi sochaczewskiej (składającej się z powiatu sochaczewskiego i mszczonowskiego). Status powiatu utracił po III rozbiorze Rzeczypospolitej (1795 r.), kiedy to znalazł się w zaborze pruskim. W 1807 roku Mszczonów został wcielony do Księstwa Warszawskiego. Od 1815 roku do pierwszej wojny światowej wchodził natomiast w skład Kongresowego Królestwa Polskiego.
Prawdopodobnie pod koniec XVII wieku w Mszczonowie zaczęli się osiedlać pierwsi Żydzi. W połowie 1778 roku zostali oni „przyjęci do obywatelstwa miejskiego i dopuszczeni do praw miejskich” w zamian za partycypację w kosztach utrzymania miasta. Tuż przed II wojną światową Żydzi stanowili blisko połowę mieszkańców Mszczonowa. Niemalże wszystkich niemieccy okupanci wywieźli w 1941 i 1942 roku do warszawskiego getta. Ostatecznym miejscem ich zagłady był obóz koncentracyjny w Treblince.
Mszczonów największych zniszczeń doznał w wyniku nawiedzających go wielokrotnie pożarów (1696, 1800, 1860 i 1862 r.), a także na skutek działań wojsk hitlerowskich w okresie II wojny światowej. W latach 1939-1945 Niemcy zniszczyli 85% miejskiej zabudowy i pozbawili życia blisko 50% mieszkańców miasta.
We wrześniu 1939 roku Mszczonów zasłynął jako miejsce, w którym armia polska odniosła jedno z tak nielicznych w wojnie obronnej zwycięstw nad lepiej wyposażonym i liczniejszym niemieckim Wehrmachtem. O świcie 11 września, wycofujący się znad linii Warty, 31 pułk Strzelców Kaniowskich rozprawił się w mieście z oddziałami tyłowymi XVI Korpusu Pancernego. Oficer 31pSK, kapitan Ogrodnik w swej relacji napisał, że w wyniku zwycięskiej bitwy […] wzięto do niewoli 2 oficerów, 35 szeregowych oraz kasę oddz. w której znajdowało się 21000 mk. niem. Zniszczono 3 najcięższe czołgi i 22 lekkie; spalono ok. 20 samochodów ciężarowych i 10 osobowych oraz kilkanaście motocykli. Dowódca oddz. pancernego - mjr został zabity. Za to chwalebne zwycięstwo pułk został odznaczony orderem Virtuti Militari. Kaniowszczycy ofiarowali miastu ostatni dzień wolności przed długą nocą hitlerowskiej okupacji. Panowanie niemieckie skończyło się w Mszczonowie dopiero 16 stycznia 1945 roku, kiedy to do miasta wjechały czołgi sowieckie.
Współczesny Mszczonów, to jedno z najdynamiczniej rozwijających się polskich miast, zwane „Tygrysem Mazowsza”. W jego okolicy krzyżują się najistotniejsze w kraju szlaki komunikacji drogowej i kolejowej. Miasto ma dzielnice przemysłowe, w których działają firmy przemysłowe i logistyczne.
Największym naturalnym skarbem Ziemi Mszczonowskiej są wody geotermalne. Mszczonów jako drugi w Europie (po bawarskim Erding) zaczął wykorzystywać do celów grzewczych oraz spożywczych (1999 r.) słodkie wody geotermalne. Od 2008 roku zasilane są też nimi TERMY, czyli kompleks basenowy z licznymi wodnymi atrakcjami. Mszczonowskie wody mają właściwości balneologiczne.

Tekst: MM

Foto: Marek Wardak

  • URODZINY MSZCZONOWA
  • URODZINY MSZCZONOWA
  • URODZINY MSZCZONOWA
  • URODZINY MSZCZONOWA
  • URODZINY MSZCZONOWA
  • URODZINY MSZCZONOWA

« wstecz

Kalendarz historyczny

«styczeń 2021»
P W Ś C P S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Wsparli nas

Odwiedź nas - zapraszamy!

WSTĘP WOLNY

W sprawie zwiedzania prosimy o wcześniejszy kontakt.

 

IZBA PAMIĘCI ZIEMI MSZCZONOWSKIEJ

Aleksandra Kacprzak - tel. 667 841 959

Barbara Gryglewska – tel. 531 997 560

mail: ipzm@izba.mszczonow.pl

IZBA PAMIĘCI RODZINY MAKLAKIEWICZÓW

Magdalena Podsiadły - tel. 605 869 094

Aleksandra Kacprzak - tel. 667 841 959

mail: izba.maklakiewicz@gci.mszczonow.pl

 

W sprawach pilnych prosimy o kontakt

z Gminnym Centrum Informacji w Mszczonowie

tel: 46 857 30 71

Skontaktuj się z nami

Izba Pamięci Ziemi Mszczonowskiej

96-320 Mszczonów, ul. Warszawska 23

mail: ipzm@izba.mszczonow.pl

Aleksandra Kacprzak - 667 841 959

Barbara Gryglewska - 531 997 560

Izba Pamięci Rodziny Maklakiewiczów
 
96-320 Mszczonów, ul. Kościuszki 1
 
tel.: 605 869 094
 
mail: izba.maklakiewicz@gci.mszczonow.pl

Archiwalia Izby Pamięci

Copyright Izba Pamięci Ziemi Mszczonowskiej 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.