Izba Pamięci Ziemi Mszczonowskiej

Odnośniki

  • -

Konferencja podsumowująca Projekt E-COOP

W dniu 11 grudnia 2014 r. w warszawskim hotelu Hetman Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizował konferencję regionalną podsumowującą Projekt „ECOOP – Cyfrowe środowisko współdziałania”. Honorowy patronat nad spotkaniem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, a do udziału zostali zaproszeni przedstawiciele instytucji samorządowych oraz Lokalnych Grup Działania z terenu Mazowsza. Celem konferencji było przekazanie doświadczeń zdobytych podczas realizacji Projektu oraz dyskusja nad sposobami wsparcia rozwoju społeczeństwa informacyjnego na terenach wiejskich i w małych miastach.

Projekt „E-COOP – Cyfrowe środowisko współdziałania” otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C. Celem Programu INTERREG IV C jest poprawa skuteczności polityki rozwoju regionalnego w obszarach innowacji, gospodarki opartej na wiedzy realizowanej poprzez wymianę, współdzielenie oraz transfer doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk. Inicjatorem i liderem Projektu ECOOP jest francuski Departament Gironde, zaś jego Partnerami, obok Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego reprezentującego Polskę, jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne z dziesięciu innych krajów Europy: Miasto Terni (Włochy), Akademicki Instytut Badawczy Technologii Komputerowych (Grecja), Stowarzyszenie Gmin Regionu Västernorrland (Szwecja), Miasto Iasi (Rumunia), Regionalna Agencja Rozwoju Regionu Transdunajskiego Zachodniego (Węgry), Miasto Jyväskylä (Finlandia), Hrabstwo Cambridgeshire (Wielka Brytania), Rada Prowincji Barcelona (Hiszpania), Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie. Wydział Zarządzania w Koszycach (Słowacja) oraz ERNACT EEIG (Europejska Sieć Regionów na rzecz Zastosowań Technologii Komunikacyjnych, Irlandia).

W ramach realizacji Projektu przedstawiciele jednostek i instytucji partnerskich mieli okazję odbywać wizyty studyjne w krajach zaangażowanych w E-COOP, by poznawać przykłady „dobrych praktyk” w dziedzinie rozwoju społeczeństwa informacyjnego na terenach wiejskich i w małych miastach. W Polsce jedną z nielicznych odwiedzonych instytucji było Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie, którego sposób funkcjonowania i szerokie spektrum działalności zostały uznane za wzór elastycznego podejścia do zaspokajania potrzeb społeczeństwa, nie tylko zresztą w zakresie wsparcia informacyjno-technologicznego.

GCI podjęło również współpracę z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w celu wdrożenia w lokalnym środowisku jednej z „dobrych praktyk” przedstawionych przez zagranicznych Partnerów E-COOP. W okresie październik-maj 2014 roku GCI realizowało mikroimplementację „Moja historia – integracja pokoleń”, która została zainspirowana przez projekt „My story”. Pracownicy Centrum wraz z młodzieżą oraz osobami starszymi z terenu Gminy Mszczonów mieli za zadanie stworzenie materiałów w formie videoblogów. Celem mikroimplementacji była integracja pokoleń, która doprowadziła do nagrania przez młodych ludzi wspomnień seniorów dotyczących wojennej historii Mszczonowa oraz ciekawych zawodów. Efekty mikroimplementacji, szesnaście videoblogów, można podziwiać za pośrednictwem stron internetowych Mszczonowa, GCI oraz Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej, serwisu YouTube oraz portalu społecznościowego Facebook.

Podczas grudniowej konferencji pokazane zostały „dobre praktyki” oraz działania zrealizowane w ramach E-COOP. Pierwszym prezentującym podczas spotkania był dr Krzysztof Heller, koordynator merytoryczny Projektu E-COOP. W swoim wystąpieniu przedstawił on genezę całego Projektu, cele oraz główne, podjęte działania, a także efekty międzynarodowej współpracy podczas jego realizacji. Prezentacja ta obejmowała także analizę wyników badań dotyczących dostępu do internetu oraz nowych technologii, przyczyn niekorzystania z tych usług oraz sposobów rozwoju dostępu i zainteresowania Internetem na obszarach wiejskich i w małych miastach. Kolejną prelegentką była dr Emilia Branny-Jankowska koordynator merytoryczny Projektu. W swojej prezentacji opowiedziała ona zgromadzonym o „dobrych praktykach” zebranych w trakcie realizacji międzynarodowego Projektu E-COOP. Jako ostatnia przemawiała Dagmara Bednarek, pracownik Gminnego Centrum Informacji, która opowiedziała o mikroimplementacji pomysłu „My story” w Mszczonowie. Swoje wystąpienie zakończyła krótkim pokazem najlepszego z videoblogów, które zostały zrealizowane w ramach Działania „Moja historia – integracja pokoleń”. Druga część konferencji obejmowała dwugodzinne spotkanie dotyczące możliwości wykorzystania doświadczeń Projektu E-COOP - Digital Cooperatives na Mazowszu w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Podczas swobodnej dyskusji samorządowcy oraz członkowie Lokalnych Grup Działania wymieniali się opiniami i pomysłami, a także zadawali pytania obecnym na konferencji pracownikom MODR, szczególnie Zastępcy Dyrektora Ośrodka, Agacie Sosińskiej, która prowadziła całą konferencję podsumowującą Projekt. Jak zgodnie uznali wszyscy obecni; zaproszeni samorządowcy, działacze a także przedstawiciele realizatora – Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie, inicjatywy takie, jak Projekt ECOOP są cenną inspiracją dla ludzi pragnących zmieniać rzeczywistość swojej „małej Ojczyzny”.

Tekst: Dagmara Bednarek, GCI

Foto.: Agnieszka Rembiszewska, MODR

  • -
  • -

« wstecz

Kalendarz historyczny

«listopad 2020»
P W Ś C P S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Wsparli nas

Odwiedź nas - zapraszamy!

WSTĘP WOLNY

W sprawie zwiedzania prosimy o wcześniejszy kontakt.

 

IZBA PAMIĘCI ZIEMI MSZCZONOWSKIEJ

Aleksandra Kacprzak - tel. 667 841 959

Barbara Gryglewska – tel. 531 997 560

mail: ipzm@izba.mszczonow.pl

IZBA PAMIĘCI RODZINY MAKLAKIEWICZÓW

Magdalena Podsiadły - tel. 605 869 094

Aleksandra Kacprzak - tel. 667 841 959

mail: izba.maklakiewicz@gci.mszczonow.pl

 

W sprawach pilnych prosimy o kontakt

z Gminnym Centrum Informacji w Mszczonowie

tel: 46 857 30 71

Skontaktuj się z nami

Izba Pamięci Ziemi Mszczonowskiej

96-320 Mszczonów, ul. Warszawska 23

mail: ipzm@izba.mszczonow.pl

Aleksandra Kacprzak - 667 841 959

Barbara Gryglewska - 531 997 560

Izba Pamięci Rodziny Maklakiewiczów
 
96-320 Mszczonów, ul. Kościuszki 1
 
tel.: 605 869 094
 
mail: izba.maklakiewicz@gci.mszczonow.pl

Archiwalia Izby Pamięci

Copyright Izba Pamięci Ziemi Mszczonowskiej 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.