Izba Pamięci Ziemi Mszczonowskiej

Odnośniki

 • Kościół we Mszczonowie w latach 20tych XX w.

Wydarzyło się to przed stu pięćdziesięciu laty…

Kościół p.w. Świętego Jana Chrzciciela, spalony w 1800 roku nie nadawał się do odbudowania. Po wielu latach starań nową świątynię w miejscu dawnego kościoła zaczęto wznosić w latach 60-tych XIX wieku. Kamień węgielny pod jego budowę poświęcił osobiście późniejszy święty- ks. arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński. Opisy tego wydarzenia odnalazła i zamieściła w biografii arcybiskupa siostra Teresa Antonietta Frącek („Z działalności pasterskiej arcybiskupa Felińskiego”).

Pierwsza relacja, dotycząca poświęcenia kamienia węgielnego kościoła we Mszczonowie pochodzi z Gazety Polskiej (Warszawa, 1862, nr 108, 13 maja- Kronika, „Piszą nam z miasta Mszczonowa”.). Natomiast druga z „Pamiętnika Religijno –Moralnego” (Warszawa, Rok 21 1862, nr 6, miesiąc czerwiec s. 692). Obie relacje zamieszczamy poniżej:

Gazeta Polska: „O godzinie w pół do 9-tej Arcypasterz nadjechał, wów­czas proboszcz miejscowy podał mu do ucałowania krzyż Zbawiciela Pana, a potem kropidło do pobłogosławienia ludu i zaintonowawszy pieśń: „Kto się w opiekę podda Panu swemu”, w uroczystej procesji wprowadził go do tymcza­sowego kościółka. Dziatki małe zaściełały drogę dostojnemu Pasterzowi kwia­tami, a pobożni cisnęli się do niego po błogosławieństwo. Przy wstępie do kościoła duchowieństwo zaśpiewało antyfonę: Ecce Sacerdos magnus (oto Kapłan wielki, który w dniach swoich podobał się Bogu), po skończeniu tejże, pro­boszcz miejscowy powitał JW. Arcybiskupa krótką, a rzewną mową, na którą Jego Ekscelencja odpowiedział. Rozpoczęła się z kolei ceremonia poświęcenia kamienia węgielnego i murów wznoszącej się świątyni w Mszczonowie. Cere­monia ta była pierwszą, którą Jks. Feliński jako biskup dopełniał. Po skończe­niu tejże w przygotowaną szklaną puszkę włożono wszystkie pisma krajowe najpóźniejsze, monety najnowsze i dokument spisany na pergaminie, opisu­jący szczegóły tyczące się wznoszonej świątyni jako i samego obrzędu. Do­kument ten podpisał naprzód Arcypasterz, potem Biskup sufragan hr. Plater, gubernator cywilny gub. Warszawskiej R.T. Łaszczyński, hrabia Adam Krasiń­ski, prezes dozoru kościelnego, kanonik metropolitalny Sieklucki i inne osoby duchowne i świeckie. Po opieczętowaniu puszki i złożeniu jej w przygotowane miejsce, Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup pierwszy położył kamień węgielny, a obecni Dostojnicy zamurowali takowy. Po zamurowaniu Arcypasterz wstą­pił na zaimprowizowaną naprędce ambonę i w długim trzy kwadranse trwają­cym kazaniu, głosił słowa pełne namaszczenia. Po kazaniu procesja powróciła do kościoła, Arcypasterz się pomodlił, a w tym czasie odbyła się instalacja ks. [Władysława] Polkowskiego na proboszcza Mszczonowskiego, dopełniona przez ks. Kazimierza Wysockiego, dziekana dekanatu Błońskiego, przy sto­sownych z obu stron przemowach. Po instalacji Arcybiskup celebrował pontyfikalnie Mszę Wielką przed ołtarzem urządzonym zewnątrz kościół, której kilka tysięcy zgromadzonego ludu słuchało. Mszę kończyła benedykcja apo­stolska. Podczas Mszy św. na gruzach spalonego kościoła, z okazji wznoszącej się nowej świątyni ks. Ignacy Polkowski, proboszcz z Łaznowa, kazał o począt­kach i wzroście Kościoła Chrystusowego. Następnie Jks. Biskup br. Plater na cmentarzu, a Arcypasterz w kościele udzielali Sakrament Bierzmowania. Tu przychodzi nam wspomnieć szczegół historyczny. W gruzach po pogorzałym kościele znaleziono kawałek kamienia. Jest to najniezawodniej szczątka erek­cyjnej tablicy, z której zdołaliśmy wyczytać napis: Anno Domini MCCCCLVI in perpetuam rei me... i kawałek herbu Rogala. To naprowadza na wniosek, że pogorzały w r. 1800 kościół Mszczonowski, później zastąpiony drewnianą bu­dowlą, erygowany był w r. 1456. Ręka czasu zniszczyła ten zabytek, który choć jako urywkowa pamiątka wmurowany będzie w wznoszący się kościół. Nowa ta murowana świątynia pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela będzie w stylu toskańskim i stanie się prawdziwą ozdobą tak miasta jak i całej okolicy. Długość jej wynosić będzie łokci 75, szerokość łokci 26. Plan i anszlag zatwierdzony w r[oku] z[eszłym] przez władzę, sporządził p. Tournelle budowniczy. Koszta budowy obliczone są na sumę rs 15.170 kop. 78. Komitet czuwający nad fa­bryką składa się z 12 obywateli, a mianowicie: pp. Walenty Wilski, dziedzic dóbr Józefpol, jako prezydujący; Micewicz, dziedzic dóbr Gąba; Pawłowski, dziedzic Badowadańskich; Prażmowski, właściciel starostwa Mszczonowskiego; Zieliński Antoni, emeryt - obywatel miasta Mszczonowa; Dziędzielewski, dziedzic dóbr Wręczy; Kozłowski, dziedzic Badowo - Kłody; Wincenty Wa­lewski, dziedzic dóbr Rączna; Aleksander de Verny, dziedzic dóbr Gzowa; Sta­nisław Gałęzowski, dziedzic dóbr Szeligi, Władysław Wójcicki, dziedzic dóbr Garby; Zdzisław Jasiński, dziedzic Grzegorzewie, nadto powołany został do Komitetu proboszcz miejscowy ks. Władysław Polkowski, kanonik honorowy Kaliski. Parafia Mszczonów liczy dusz 6.000. W dniu dzisiejszym Arcypasterz opuszcza Mszczonów, udając się do odwiedzenia sąsiednich kościołów, a Jks. Biskup hr. Plater pozostaje dla dopełnienia ceremonii pochowania kości zmar­łych, spoczywających z dawnych czasów przy kościele”.

„Pamiętnik Religijno-Moralny” - o wizycie abpa Felińskiego w Mszczono­wie: „Jego Ekscelencja poświęcił węgielny kamień wznoszącego się kościoła parafialnego i z ambony poza murami kościoła urządzonej przemówił do ludu o Kościele.

Sumę celebrował Arcypasterz na ołtarzu postawionym pod gołym nie­bem, we drzwiach drewnianej szopy, dotąd od łat 60 służącej za kościół parafii Mszczonowskiej. Jks. [Ignacy] Polkowski, proboszcz łaznowski, miał kazanie na górze wznoszącej się obok kościoła, którą oblegały tysiące ludu, skwapli­wie pijące rosę niebieskiej pociechy, płynącej im ze słowa ewangelicznego. Tego dnia Jego Ekscelencja Arcypasterz, wraz z Jego Ekscelencją Jks. Sufraganem Łowickim, udzielali Sakramentu Bierzmowania, 5.000 do 6.000 wier­nym. Przed odjazdem, bez niczyjej namowy, lud sam przez się przyszedł pod plebanię pożegnać swego Arcypasterza; Arcypasterz pożegnał go zachętą do wytrwania w dobrym i obietnicą błogosławieństwa Bożego, poczym katechizował dzieci".

Na noc Arcybiskup powrócił do Radziejowic.

12 maja, poniedziałek, rano, Radziejowice: Arcybiskup odprawił Mszę św. w domowej kaplicy hrabiów Krasińskich, udzielił Komunii św. całej rodzini i domownikom

12 maja, poniedziałek - wizytuje kościoły: w Skułach, Lutkówce i Osucho­wie.

13 maja, wtorek - z gościnnych Radziejowic wrócił do Warszawy.

 

 

 • Rok 1957, procesja Bożego Ciała, Nowy Rynek, róg ul...
 • Rok 1936, organista Jan Nepomucen Maklakiewicz i p. Burhardt
 • Lata 50-te widok kościoła od Parku Saskiego
 • Rok 1947, mszczonowscy księża
 • Lata 40-te XX w., Biskup Choromański we Mszczonowie, na...
 • Rok 1940, kościół we Mszczonowie
 • Rok 1960, kościół we Mszczonowie
 • Lata 20-te XX w., kościół we Mszczonowie
 • Rok 1939, Kościół w tle - na pierwszym planie Plac...
 • Lata 40-te XX w., dzieci z księdzem proboszczem Tanem
 • Rok 1947, ministranci
 • Rok 1947, ministranci
 • Mszczonowscy proboszczowie - tablica umieszczona w...
 • Rok 1919, najstarsze zdjęcie kościoła
 • Lata 50-te XX w., pierwsza Komunia Święta
 • Rok 1957, procesja Bożego Ciała prowadzona przez ks...
 • Lata 50-te XX w., procesja Bożego Ciała na ul. Sienkiewicza
 • Lata 40-te XX w., procesja
 • Rok 1968 lub 1973, Prymas Wyszyński we Mszczonowie
 • Lata okupacji, Tadeusz Dobrzyński przed kościołem
 • Rok 1947, przed plebanią
 • Przełom lat 20-tych i 30-tych XX w., przywitanie biskupa
 • Tablica na ścianie kościoła poświęcona rozstrzelanym w...
 • TRok 1939, zakończenie roku szkolnego
 • Rok 1944, zdejmowanie dzwonów
 • Rok 1944, zdjęte dzwony kościelne
 • Rok 1944, zdjemowanie dzwonów
 • Rok 1800, plan kościoła
 • Rok 1862, mapa Ludwika Bethiera

« wstecz

Kalendarz historyczny

«listopad 2020»
P W Ś C P S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Wsparli nas

Odwiedź nas - zapraszamy!

WSTĘP WOLNY

W sprawie zwiedzania prosimy o wcześniejszy kontakt.

 

IZBA PAMIĘCI ZIEMI MSZCZONOWSKIEJ

Aleksandra Kacprzak - tel. 667 841 959

Barbara Gryglewska – tel. 531 997 560

mail: ipzm@izba.mszczonow.pl

IZBA PAMIĘCI RODZINY MAKLAKIEWICZÓW

Magdalena Podsiadły - tel. 605 869 094

Aleksandra Kacprzak - tel. 667 841 959

mail: izba.maklakiewicz@gci.mszczonow.pl

 

W sprawach pilnych prosimy o kontakt

z Gminnym Centrum Informacji w Mszczonowie

tel: 46 857 30 71

Skontaktuj się z nami

Izba Pamięci Ziemi Mszczonowskiej

96-320 Mszczonów, ul. Warszawska 23

mail: ipzm@izba.mszczonow.pl

Aleksandra Kacprzak - 667 841 959

Barbara Gryglewska - 531 997 560

Izba Pamięci Rodziny Maklakiewiczów
 
96-320 Mszczonów, ul. Kościuszki 1
 
tel.: 605 869 094
 
mail: izba.maklakiewicz@gci.mszczonow.pl

Archiwalia Izby Pamięci

Copyright Izba Pamięci Ziemi Mszczonowskiej 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.