SALE WYSTAWOWE

  • tabliczka: chwilowo nieczynne

Sala etnograficzna

NIECZYNNA DLA ZWIEDZAJĄCYCH 

Czwarta sala - „etnograficzna”, to przedwojenna, zrekonstruowana izba mieszkalna, wyposażona w tzw. mszczonowskie meble, jakie powstawały w lokalnym zagłębiu rzemieślniczym, w którym branża stolarska było i jest do dziś bardzo licznie reprezentowana.

wstecz