Nasze sławy - II wojna

  • Wincenty Wnuk - portret

Wincenty Wnuk

(1897-1987) we wrześniu 1939 roku, w stopniu podpułkownika dowodził 31 pułkiem Strzelców Kaniowskich. Mianowanie na dowódcę tegoż pułku uzyskał w dniu 30 sierpnia 1939r. Do Sieradza, gdzie stacjonował 31 pSK przybył dzień później. Nie znając powierzonych mu żołnierzy już od pierwszych godzin wojny odpierał niemieckie ataki na linii rzeki Warty. Dalej prowadził swą jednostkę w kierunku Warszawy, cofając się wraz z innymi oddziałami Armii Łódź. 

  • Marian Korpus - portret mężczyzny

Marian Korpus

Marian Korpus, syn Marcelego, ur. 28.08.1901 r. w Mszczonowie, zamarł 20.05.1978r. w Żyrardowie. Mieszkał w Mszczonowie przy ulicy Zarzecznej 26. Z zawodu był szewcem. W roku 1920 jako ochotnik zgłosił się do wojska i uczestniczył w wojnie polsko-sowieckiej, w trakcie której  odniósł ranę. W 1939 roku został zmobilizowany i brał udział w wojnie obronnej. Około 25 września trafił do sowieckiej niewoli.

 

  • Henryk Mroczkowski - portret mężczyzny

Henryk Mroczkowski

Henryk Mroczkowski urodził się w roku 1920, zm w 23.04.1994 r. W chwili wybuchu wojny miał lat dziewiętnaście. Wychował się w rodzinie robotniczej. Od 1940 roku pracował, jako pomocnik szofera, w Rejonowej Spółdzielni Rolniczo - Handlowej w Mszczonowie. 12 kwietnia 1943 roku okazał się dla niego początkiem życiowej tragedii. Tego dnia oddział niemieckiej żandarmerii otoczył Spółdzielnię. Jej pracowników ustawiono pod murem. Kilku z zatrzymanych aresztowano i przewieziono do Żyrardowa.

  • Zbigniew Kowalczuk ps. Szczelina - żołnierz AK

Zbigniew Kowalczuk

Zbigniew Kowalczuk ur. 1927 roku w Bondyrzu, niewielkiej wsi koło Zamościa. Zmarł w 2013 roku. W ostatnich latach swojego życia mieszkał w Mszczonowie. Jedyny, tak podobny sobowtór Marszałka Józefa Piłsudskiego. Podobieństwo do Marszałka nie ogranicza się w jego przypadku jedynie do zgodności rysów. Zbigniew Kowalczuk wychowany w duchu patriotycznym całą swoją młodość poświęcił walce o wolną  Polskę.