Nasze sławy – zbiorowy bohater

  • członkowie Orkiestry Dętej OSP Mszczonów

Orkiestra Dęta OSP Mszczonów

Wiele miast ma swoje symbole. Najczęściej są nimi charakterystyczny budynek, znana instytucja bądź firma lub cenny zabytek. A co można uznać za symbol Mszczonowa? W tej kwestii zdania będą z pewnością podzielone. Sądzę jednak, że mimo wszystko wiele osób zgodzi się ze mną i za takowy symbol uzna ... Orkiestrę Dętą Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszczonowie. To wspaniały przykład ludzkiej pracowitości, wytrwałości i olbrzymiej liczby talentów. Orkiestra stała się pasją dla przedstawicieli wielu mszczonowskich pokoleń.

  • Rabin Irachmil Jechuda z Mszczonowa

AMSHINOV

Mszczonów w języku jidisz to Amshinov. Rzadziej miejscowi Żydzi nazywali go też Omszynowem. W „Zbrojnym psie” Szymona Kobylińskiego pojawia się także nazwa Amścinow, która jest prawdopodobnie zmiękczeniem od Amshinov. Prawdopodobnie pierwsi Żydzi zaczęli się osiedlać w Mszczonowie pod koniec XVII wieku. W połowie 1778 roku zostali oni „przyjęci do obywatelstwa miejskiego i dopuszczeni do praw miejskich” w zamian za partycypację w kosztach utrzymania miasta.