Mszczonowskie legendy

  • pierwsza strona książeczki z legendami mszczonowskimi

Mszczonów jest jednym z najstarszych miast na Mazowszu. Prawa miejskie - 22 marca w 1377 roku nadał mu książę mazowiecki Ziemowit III. Mszczonów od początku swego powstania leżał na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych. To tędy wiódł sławny szlak bursztynowy, przez miasto przebiegał także trakt śląski.

Z racji swego specyficznego położenia Mszczonów nie był oszczędzany przez kolejne wojny, jakie przetaczały się przez nasz kraj. Nie mieliśmy również szczęścia jeżeli chodzi o pożary. Z tego też powodu brak w mieście zabytków. Nie zachowało się również zbyt wiele dokumentów archiwalnych, które dotyczyłyby konkretnych faktów i wydarzeń z przeszłości grodu.

Taka sytuacja sprzyjała powstawaniu legend i dziwnych opowieści, z których choć część postaram się Państwu za chwilę przytoczyć. Niektóre z nich dotyczą zamierzchłej przeszłości, inne natomiast nawiązują do niemalże współczesnych wydarzeń.

Legendy Mszczonowskie do pobrania