Cyberbezpieczeństwo

Realizując zadania wynikające z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, zachęcamy Państwa do zapoznania się  z załaczoną broszurą informacyjną pozwalającą na zrozumienie zagrożeń wynikających z cyberbezpieczeństwa.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem email: koordynatorksc@gci.mszczonow.pl