ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE

 • Grafika ozdobna

Od 2015 roku w Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewiczów prowadzane są bezpłatne zajęcia umuzykalniające.

Śladami wielkich rodzimych kompozytorów, szlifują swoje zdolności muzyczne mieszkańcy naszej gminy. Odkrywają tutaj swoje talenty, które prezentują na organizowanych przez GCI i IPRM koncertach.

Nauka prowadzona jest między innymi na takich instrumentach jak: akordeon, flet poprzeczny, gitara (akustyczna, klasyczna, elektryczna), keyboard, klarnet, pianino, perkusja, saksofon lub wiolonczela.

Kontakt do osoby zajmującej się organizacją zajęć umuzykalniających: Dorota Kurzepa 530 824 400

REGULAMIN ZAJĘĆ UMUZYKALNIAJĄCYCH

ODBYWAJĄCYCH SIĘ W IZBIE PAMIĘCI RODZINY MAKLAKIEWICZÓW

Zasady przyjęcia na zajęcia umuzykalniające

 1. Uczestnikiem zajęć umuzykalniających może zostać:
  • Mieszkaniec miasta i gminy Mszczonów, w wieku 6-15 lat
 2. Osoby, które zgłoszą się  podczas ogłoszonego naboru i nie zostaną uczestnikami zajęć umuzykalniających, zostaną zapisane na listę rezerwową.
 3. Nauka gry na danym instrumencie zostanie uruchomiona pod warunkiem naboru przynajmniej 3 osób na ten instrument.
 4. Jedna osoba może zadeklarować chęć nauki tylko na jednym instrumencie.

Zasady realizacji zajęć umuzykalniających

 1. Zajęcia umuzykalniające są bezpłatne.
 2. Nauka odbywa się na instrumentach znajdujących się w siedzibie izby i  udostępnianych uczestnikom przez Izbę Pamięci Rodziny Maklakiewiczów.
 3. Zajęcia odbywają się w Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewiczów, 96-320 Mszczonów, ul. Kościuszki 1,w godz. 8.00 – 22.00 (do uzgodnienia indywidualnego), od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem ferii zimowych i letnich oraz przerw świątecznych.
 4. Zajęcia prowadzą instruktorzy z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem.
 5. Każdemu uczestnikowi przysługuje jedna godzina lekcyjna (45 minut) tygodniowo.
 6. Każdy uczestnik zobowiązuje się do obecności na zajęciach. Cztery kolejne, nieusprawiedliwione absencje powodują skreślenie z listy uczestników.
 7. Uczestnicy zobowiązują się do udziału w okolicznościowych koncertach i wydarzeniach kulturalnych promujących muzyczne tradycje Mszczonowa.
 8. Przed rozpoczęciem zajęć uczestnicy podpisują umowę dot. uczestnictwa w zajęciach umuzykalniających, uwzględniającą ww. wytyczne.