Opowieści o Ziemi Mszczonowskiej

 • Mszczonowska żeńska drużyna harcerska - przy kantorze zapałczarni - lata 30 XX w

Moja opowieść o mszczonowskim harcerstwie

Mszczonowskie harcerstwo, to zbiór doznań, przygód i doświadczeń wielu miejscowych pokoleń. Każdy postrzega je poprzez pryzmat własnych wspomnień. Nikt nie może sobie przywłaszczyć jego dziedzictwa, gdyż zbyt wiele osób je tworzyło. Ten skarb mszczonowskiej młodzieży ma już blisko 100 lat tradycji. Dla mnie harcerstwo, to zasłyszany w dzieciństwie dźwięk fanfar oraz werbli, jaki rozlegał się po mszczonowskich ulicach, gdy druhowie i druhny zbierali się na zbiórki lub wyruszali na biwaki.

 • Zapałczarnia, lata 20

Mszczonowska Zapałczarnia

Z oficjalnych źródeł wynika, że fabryka zapałek w Mszczonowie istniała w latach 1879 - 1933 roku. Data jej powstania wzbudza jednak pewne  kontrowersje, gdyż w 1874, a więc pięć lat wcześniej - w „PRZEGLĄDZIE GUBERNI WARSZAWSKIEJ” pojawia się informacja o zapałczarni, która zatrudniała wtedy 15 osób i dawała roczną produkcję w wysokości 5200 rubli.

 • Zarząd Sokoła, przełom lat 20-tych i 30-tych

Historia mszczonowskiego gniazda Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ

Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ w Mszczonowie powstało w 1924 roku. Jego założycielami byli druhowie: Czesław Kacznorowski, Jan Gajewski, Alfons Grudzień, Aleksander Dębiński, Bronisław Siekierski, Wacław Żebrowski, Jan Lipka, Józef Jankowski, Czesław Szaliński i Józef Szustkiewicz.

 • OSP - Dom Strażaka -1960 rok

Historia Straży Pożarnej w Mszczonowie

Za datę powstania mszczonowskiej straży pożarnej przyjmuje się rok 1880. Jednak jak wskazują dokumenty źródłowe, to zorganizowana działalność strażacka miała miejsce już o wiele wcześniej. W encyklopedii Olgerbranda z 1865 roku odnajdujemy wzmiankę o tym, że we Mszczonowie po pożarze, jaki miał miejsce 9.10.1862 r. pozostały tylko: dom gminny (schlachtuz), około 30 domów i szopa na narzędzia ogniowe.

 • Uroczystość oddania do użytku odnowionej strażnicy OSP w Osuchowie, 2014 rok

Historia Straży Pożarnej w Osuchowie

Lata dwudzieste ubiegłego stulecia to czas, kiedy zaczęto dostrzegać potrzebę formowania lokalnych  jednostek straży pożarnych. Typowe dla ówczesnego budownictwa drewniane domy kryte słomianymi strzechami często stawały w płomieniach. Żywioł ognia niejednokrotnie pochłaniał całe wsie oraz duże fragmenty gęsto zabudowanych miast. Aby przeciwdziałać zagrożeniom ruch pożarniczy musiał stać się powszechny.

 • OSP WRĘCZA zdjęcie historyczne

Historia Straży Pożarnej we Wręczy

Pamiętnego dnia 15 sierpnia roku pańskiego 1928 radni gminy Władysław Kaczmarski zamieszkały w Grabcach Wręckich i Jan Wójt zamieszkały w Grabcach Towarzystwo, na wniosek ówczesnego Wójta Gminy w Radziejowicach Jana Gadomskiego, zwołali zebranie mężczyzn zamieszkałych we Wręczy, aby nakłonić ich do założenia we wsi  jednostki strażackiej. Zebranie to odbyło się u Ob. Dobrzyńskiego.

 • rymarz Dunaj

Rzemieślniczy Mszczonów

Rzemieślnicze tradycje Mszczonowa sięgają szalenie zamierzchłych czasów. Mszczonów położony na szlaku bursztynowym od początku swego istnienia znany był ze swej drobnej wytwórczości i handlu. Tragiczna historia miasta przyczyniła się jednak do tego, że nie zachowały się żadne dokumenty, które mogłyby dostarczyć nam więcej wiadomości na temat dawnych mszczonowskich: szewców, kowali, stolarzy i innych przedstawicieli miejscowego rzemiosła.

 • gazeta "Głos"

Mszczonów w 1960 r. - artykuł o zmianach w mieści

Szczycimy się osiągnięciami naszej gminy. Cieszą nas nowe inwestycje, drogi i inicjatywy społeczne. Mszczonów, to miasto ludzi przedsiębiorczych, którzy nie boją się podejmowania ryzyka. Dzięki temu właśnie tu sukcesem kończą się takie przedsięwzięcia, które nie mają szansy na realizację w innych, wolniej rozwijających się miejscowościach.

 • Inicjator powstania Społecznego Komitetu Budowy Przedszkola - Pan Wacław Domalski przed nowym budynkiem przedszkola - 1965...

Historia Miejskiego Przedszkola w Mszczonowie

Przedszkole w Mszczonowie powstało na początku lat pięćdziesiątych. Uruchomienie placówki prawdopodobnie nastąpiło wraz z otwarciem Mszczonowskich Zakładów Odzieżowych w roku szkolnym 1952/1953, do którego uczęszczały dzieci pracownic, tego zakładu. Przedszkole powstało jako placówka państwowa prowadzona przez Wydział Oświaty przy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Mszczonowie.

 • 1862 mapa Ludwika Bethiera

Jak kościół mszczonowski podnosił się z pogorzeli i ile świątyń miało miasto...

Obecny kościół farny w Mszczonowie stoi na miejscu świątyni, która spłonęła podczas olbrzymiego pożaru, jaki strawił miasto w 1800 roku. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że pierwotnie zakładano odbudowę kościoła w zupełnie innym miejscu.

 • kolejka do sklepu

Wspomnień „CZAR” dla tęskniących za PRL-em

Piękny widok na oblegany sklep z artykułami alkoholowymi przy ulicy Sienkiewicza. Te matki z dziećmi i starsze panie tłoczące się  po przysługującą im na kartki gorzałkę, to jednak robi wrażenie. Dla młodszych Czytelników mamy zagadkę związaną z tym zdjęciem. Jak to możliwe, że mimo, iż nie można dokładnie określić roku, miesiąca i dnia wykonania tej fotografii, to z pewnością wiadomo, że fotograf uwiecznił scenkę  rozgrywającą się  po godzinie 13.00?

 • Rodzina Ireny i Aleksandra Kubickich, 1947 r.

O zdjęciach dawnego Mszczonowa, wojnie i Motylku…

Wszyscy starsi mieszkańcy Mszczonowa na pewno świetnie kojarzą nazwisko - Aleksander Kubicki. Któż nie miał zdjęcia, wykonanego przez tego mszczonowskiego fotografa. Zdjęcia ślubne, komunijne, przed chrztem, a także pozowane ujęcia familijne … Aleksander Kubicki stworzył w trakcie swojego życia prawdziwe archiwum obrazów Mszczonowa lat 40-tych i 50 –tych.

 • rodzina Guzików

Mieszkańcy Ziemi Mszczonowskiej, Niosący Pomoc Starszym Braciom w Wierze

Od końca wieku XVII do początku lat 40-tych wieku XX Mszczonów zamieszkiwały dwa narody. Polacy i Żydzi wspólnie budowali miasto i tworzyli jego historię. Każdy z narodów wydał swoich sławnych synów, którzy zapisali się złotymi zgłoskami w dziejach Mszczonowa. Żydzi miasto nad Okrzeszą zwali - Amshinovem, Amścinowem, a niekiedy Omszynowem.

 • Smółko Władysława - portret kobiety

Przez lata żyli obok nas Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata Władysława i Jan Smółko

Wielu z mieszkańców Mszczonowa pamięta zapewne Jana Smółkę - wieloletniego organistę kościoła parafialnego pw. Świętego Jana Chrzciciela. Był on człowiekiem skromnym, który nie chwalił się swymi zasługami, a niewątpliwe miał się czym szczycić. Wraz ze swą małżonką za swą okupacyjną działalność zostali odznaczeni medalami SPRAWIEDLIWI WŚRÓD NARODÓW ŚWIATA. Poniższy tekst opowiada o bohaterskich czynach państwa Smółków.

 • Władysław Rdzanowski (w środku) z Państwem Goldman. Spotkanie w Radziejowicach, początek lat 90-tych. Źródło fot. Szkoła...

Szaja, który stał się Jurkiem

Wspomnienia ocalałego Żyda z Mszczonowa, Szaji Goldmana, uratowanego przez rodzinę Rdzanowskich. Moje życie nie było łatwe. Wojna zabrała mi najbliższych krewnych. To, że sam uniknąłem śmierci było  cudem. Ocalenie  zawdzięczam bohaterskiej postawie mojego ojca, który wyprowadził mnie z warszawskiego getta i rodzinie Rdzanowskich, której członkowie nie bacząc na grożące im niebezpieczeństwo przygarnęli mnie w najtrudniejszym dla mnie momencie. 

 • tablica pamięci ofiar pożaru spichlerza w Osuchowie

Tragiczny pożar spichrza w Osuchowie

Aż 66 lat trzeba było czekać na godne uczczenie ofiar tragicznego pożaru spichrza, do jakiego doszło w Osuchowie 26 września 1948 roku. Na terenie okalającym osuchowską  świątynię  stanął głaz z pamiątkową płytą, na której wyryte zostały nazwiska wszystkich zidentyfikowanych osób, jakie straciły życie w tamtym tragicznym wydarzeniu. Poświęcenia monumentu dokonał w niedzielę  26 października 2014 roku proboszcz Parafii Osuchów ks. kanonik Jerzy Witkowski. 

 • fot. Maciej Chojnowski, Lech Kaczyński

Wizyta Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego we Mszczonowie

W 68 rocznicę  bitwy mszczonowskiej przybył do Mszczonowa Prezydent RP Lech Kaczyński.  Oddał on hołd zwycięskim żołnierzom 31 pułku Strzelców Kaniowskich oraz tym mieszkańcom miasta, którzy oddali swoje życie we wrześniu 1939 roku. Prezydent złożył kwiaty na grobie rozstrzelanych mszczonowskich zakładników: proboszcza Józefa Wierzejskiego, burmistrza Aleksandra Tańskiego i lekarza Stanisława Zarachowicza,

 • Proboszcz Mszczonowa ks. Zakrzewski 1913 r.

Ksiądz Antoni Zakrzewski - wieloletni proboszcz parafii pw. Świętego Jana Chrzciciela w Mszczonowie

Ksiądz Antoni Zakrzewski urodził się w miejscowości Kamieńczyk Jankowięta, w parafii Nur, 18 kwietnia 1865 r. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1888 roku w wieku 23 lat. Parafię w Mszczonowie objął w 1912 r. Tuż po mianowaniu na proboszcza objął funkcję prezesa Gminnego Komitetu Obywatelskiego, który rozpoczął proces budowy Domu Ludowego w Mszczonowie i choć latem 1915 r.