Eksponat 2021

Zaproszenie na uroczyste poświęcenie sztandaru TG „Sokół”, 1938 rok

Zaproszenie na poświęcenie sztandaru Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Mszczonowie, pochodzi z 1938 roku. 
Uroczystość odbyła się 4 września, pod patronatem księdza Bronisława Pągowskiego, który w latach 1926-1928 był wikariuszem w Mszczonowie.

Rodzicami chrzestnymi sztandaru zostało wielu zasłużonych obywateli. Mieszkańcy Mszczonowa znają zapewne większość z tych nazwisk.

Zofia Czerska - członkini Zarządu „Sokoła”, fundatorka sztandaru. Kobieta o wielkim sercu. Pomagała potrzebującym i najuboższych. To ona była inicjatorką wybudowania „Sokolni”. Natomiast jej mąż, Piotr Wacław Czerski, właściciel Zapałczarni, a po jej upaństwowieniu dyrektor zakładu, ofiarował 3 tysiące złotych na zakup działki pod budowę budynku „Sokolni”.

Lokalne gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” powstało w Mszczonowie w 1924 roku i miało za zadanie wychowanie młodzieży w myśl zasady: „W zdrowym ciele, zdrowy duch.”. W ramach organizacji działały sekcje piłki nożnej, gimnastyczna i lekkoatletyczna, podzielone na drużyny męskie i żeńskie.

Uroczystości trwały prawie cały dzień, a program był napięty i dopracowany co do minuty. 
Bilet wstępu kosztował 99 gr.

Zaproszenie wydrukowe zostało w drukarni „WANDA” w Żyrardowie.

oprac. Aleksandra Kacprzak, GCI

  • eksponat miesiąca maj, zaproszenie

wstecz