Eksponat 2021

Prasowy nekrolog Jana Adama Maklakiewicza, 1954 rok

Oryginalny wycinek prasowy, w którym Minister Kultury i Sztuki zawiadamia o śmierci Jana Adama Maklakiewicza, znajduje się w dużej sali wystawienniczej Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów. Przeczytać na nim możemy:

„Dnia 8 lutego 1954 r., zmarł w Warszawie wybitny kompozytor, długoletni profesor Konserwatorium Muzycznego w Warszawie, zasłużony działacz na polu upowszechniania kultury muzycznej JAN MAKLAKIEWICZ członek Polskiej Zjednoczonej Partii Roboczej. W bogatym swym dorobku twórczym zmarły pozostawił wiele utworów muzyki symfonicznej, popularnej i masowej. Cześć Jego pamięci! 
MINISTER KULTURY I SZTUKI”

Jan Adam Maklakiewicz zmarł w wieku 55 lat, pozostawiając po sobie różnorodny dorobek kompozytorski. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 11 lutego w kościele św. Krzyża w Warszawie. Kompozytor został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Alei Zasłużonych.

W imieniu Związku Kompozytorów Polskich na pogrzebie przemawiali m.in.: Piotr Perkowski  – kompozytor, Zygmunt Latoszewski – ówczesny dyrektor Opery Warszawskiej, Adam Pach – poeta, autor libretta do niedokończonej przez Jana Adama opery „Wiatr halny” oraz przyjaciele zmarłego.

Jan Adam został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości muzycznej oraz zasługi na polu upowszechnienia kultury muzycznej.

oprac. Aleksandra Kacprzak, GCI

  • eksponat miesiąca wrzesień

wstecz